Socialt ansvar, etik och miljö

År 1995 fick Albatros de danska reseskribenternas årliga pris för vårt arbete med ekoturism.

Bakom oss hade vi fem år av överväganden, då vi hade experimenterat med hållbara resor baserat med några enkla, grundläggande förutsättningar. Det handlade dels om att lämna minsta möjliga avtryck på kultur och natur och om att gästerna skulle känna sig berikade efter en resa. Detta ledde inledningsvis till ett antal besynnerliga, spännande och tämligen osäljbara resor, men med dessa kom nya värderingar efterhand att genomsyra hela verksamheten.

I många år har vi fokuserat på att vara bra gäster som behandlar vårt värdland med hövlighet och respekt. Vi har gått med i UN Global Impact och tillåter aldrig korruption och mutor, vi respekterar minimilönenivåerna och fackavtal. Vi anställer och utbildar lokal arbetskraft och har idag mellan 88 och 90 procent lokal arbetskraft överallt. Vi upprättar och stödjer även många lokala projekt som skolor och naturbevaring.

Vi har tyvärr inte möjlighet att göra precis allt vi vill och har därför valt att fokusera på enskilda och djupgående projekt där vi kan göra en enorm skillnad. Bland de största projekten hittar vi hållbara camps och fartyg. År 2007 stod vår camp Karen Blixen Camp i Kenya färdig. Den var hundra procent CO2-neutral och byggdes av vår egen restaurerings- och guideskola som har lokalbefolkning som elever, och som levererar många duktiga medarbetare till många andra hotell. Ett projekt i projektet var trädplantering där vi hade som mål att odla och plantera ut 20 000 träd per år som en kompensation för andras trädfällning och avbränning. För denna insats nominerades vi till Al Gores klimat- och miljöpris.

Det sista steget är vårt nya miljövänliga kryssningsfartyg som lämnar hamnen i augusti 2020. Här har vi bland annat minskat utsläppen med 80 procent och är redo för resterande 20 procent när det hållbara bränslet är färdigutvecklat.

Många av projekten vi arbetar med idag handlar även fortsättningsvis om naturskydd, utbildning av lokal arbetskraft och att sprida kunskaper om miljön vi vistas i. Vi anser att det är viktigt att delta i klimatdebatten och delta i nya initiativ, men vi ska inte heller glömma människorna i utvecklingsländerna.   

Søren Rasmussen, Albatros grundare och ägare
Res med hjärta, hjärna och omtanke

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete nedan

Stödprojekt och katastrofhjälp