Albatros CSR-­samarbete

World Animal Protection
Albatros har ingått ett samarbete med World Animal Protection där vi sätter fokus på djurens välfärd under våra resor. World Animal Protection har bidragit till att utvärdera förhållandena på olika elefantcamps våra gäster besöker i Thailand, för att se till att djurens välbefinnande kommer i första hand. Albatros har beslutat att vi hädanefter inte ska delta i elefantridning eller djuruppvisningar under våra resor.

Läs mer om djurens välfärd under resan här

United Nation Global Impact
FN Global Compact (UNGC) är ett strategiskt politiskt initiativ, med Albatros som en av medlemmarna sedan 2012. Genom detta har Albatros åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategi till FN:s tio universellt godkända principer för mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Varje år skickar Albatros in en rapport (Communication On Progress) till UNGC i vilken vi redogör för hur vi arbetar enligt de tio principerna. Rapporten ska uppdateras och godkännas varje år.

Röda korset
Röda korset är världens största humanitära hjälporganisation med vilken Albatros för ett löpande samarbete. Albatros ägare och grundare, Søren Rasmussen, är ambassadör för nätverket Klub 100. Albatros har bland annat donerat hela vinsten efter ett maratonlopp till uppbyggnaden av sydafrikanska Röda korset, som under årens lopp har tagit emot över en miljon danska kronor.

AECO
Albatros stödjer och samarbetar med AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) som är en internationell organisation för kryssningsexpeditioner i Arktis. AECO är starkt engagerade i att stärka en ansvarstagande, miljövänlig och säker turism i Arktis och strävar efter att sätta högsta möjliga standard för den. Förutom betalning av medlemsavgiften, så  stödjervi  AECO varje gång vi skickar en resenär till Arktis.

Se AECO:s film med hållbara restips till resgäster lite längre ner på sidan.