Klimatsamarbete med Dong Energy

Albatros har under ett antal år varit klimatpartner till elbolaget Dong Energy, vilket bland annat innebär att vi förpliktar oss att köpa all vår energi från vindparker.

Vad är ett klimatpartnerskap?
Ett klimatpartnerskap med DONG Energy förverkligar en gemensam vision om att bidra till en renare miljö.

Många företag, kommuner och organisationer är idag klimatpartners till DONG Energy. Samtliga avtal är uppbyggda efter samma modell: DONG Energys energirådgivare hittar och verkställer energibesparingar hos sin klimatpartner. Klimatpartner kan reservera ström från anläggningar som tillverkar hållbar energi.

Ett klimatpartnerskap handlar om att förverkliga energibesparingar och om att använda besparingar för att finansiera hållbar energi. Som klimatpartner stärker företagen sin konkurrenskraft och skapar möjlighet att förverkliga stora hållbara energiprojekt så att vår miljö skonas från CO2. Klimatpartnerskapet är berättelsen om att samhälls- och företagsansvar kan vara två sidor av samma sak.