Handledning till visumansökan

Handledning till online-formuläret för visumansoökan till Ryssland

Visumansökningen ska fyllas i elektroniskt på https://visa.kdmid.ru/petitionChoice.aspx. För att kunna fylla i visumformuläret behöver du ditt pass.

I ansökningsformuläret behöver du bara fylla i de fält som är markerade med en röd asterix. Vi har tagit fram en handledning till hur man ska fylla i de olika fälten. Formuläret ska fyllas i med engelska bokstäver, alltså aa istället för å, ae istället för ä och oe istället för ö.

Steg 1

 • Country: Välj SWEDEN
 • Hints and help language: Välj ENGLISH
 • Klicka i rutan bredvid: I have read this information
 • Klicka sedan på: Complete new application form

Steg 2

 • Password: Skriv ett tillfälligt lösenord – kom ihåg att skriv ner det och spara. För ifall du behöver att öppna din visumansökan senare, så behöver du det lösenord för att kunna öppna ansökan.
 • Confirm password: Skriv samma lösenord som innan.
 • Enter text displayed on the image: Skriv de bokstäver/siffror, som står i fältet.
 • Tryck därefter på knappen: Send

Steg 3 – Upplysningar om elektronisk visumsansökan

Systemet informerar dig nu om id-numret på ditt ansökningsformulär. Skriv upp numret och spara det.

 • Klicka sedan på: Next

Steg 4 – Upplysningar om det visum som du söker

 • Nationality: Välj din nationalitet
 • If you had USSR or Russian nationality at sine time please select yes and indicate when and why you lost it: Om du har haft ryskt eller sovjetiskt medborgarskap tidigare ska du välja: Yes. Om inte ska du välja: No
 • Purpose of visit (section): Välj Tourism
 • Purpose of visit: Välj Tourism
 • Visa category and type: Välj Common tourist
 • Number of entries: Välj Single
 • Date of entry into Russia: Skriv ditt avresedatum från Sverige
 • Date of exit from Russia: Skriv ditt hemresedatum från Ryssland
 • Klicka sedan på: Next

Steg 5 – Personliga upplysningar

 • Surname (as in passport): Skriv ditt efternamn, som det står i ditt pass (med engelska bokstäver, se ovan)
 • First name, other names, patronymic names (as in passport): Här skriver du ditt/dina förnamn och mellannamn
 • Other names used in the passport (maiden, religious, etc.): Skriv de namn du tidigare har haft, till exempel namn före äktenskapet. Om du har haft flera tidigare namn ska du klicka på Add
 • Sex: Välj female om du är kvinna och male om du är man
 • Date of birth: Skriv ditt födelsedatum, precis som det står i ditt pass
 • Your place of birth: Skriv var du är född, precis som det står i ditt pass
 • If you were born in Russia, select ’yes’ and specify when and which country you have immigrated to: Om du är född i Ryssland svarar du Yes och skiver vilket land du har flyttat till. Annars väljer du No
 • Klicka sedan på: Next

Steg 6 – Upplysningar om passet

 • Passport number: Skriv ditt passnummer, precis som det står i ditt pass
 • Date of issue: Skriv det datum ditt pass utfärdades, precis som det står i ditt pass
 • Date of expiry: Skriv det datum ditt pass går ut, precis som det står i ditt pass
 • Klicka sedan på: Next

Steg 7 – Upplysningar om besöket

 • Which institution you are going to visit? Välj Travel company
 • Name of organization: Skriv ORTHODOX
 • Address: Skriv 344006 Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya street 87
 • Reference number: Skriv 014482
 • Confirmation number: Numret står överst på din inbjudan
 • Itinerary (places of visit) city name: Här skriver du den stad din resa startar i, t.ex. Saint Petersburg. Sedan klickar du på: Add och skriver den stad din resa avslutas i, t.ex. Moscow.
 • Do you have medical insurance policy valid in Russia: När man reser till Ryssland MÅSTE man ha en reseförsäkring. Svara därför: Yes och ange försäkringsbolagets namn och numret på ditt försäkringsbevis.
 • Have you ever visited Russia: Om du har besökt Ryssland tidigare ska du välja Yes och ange hur många gånger du har varit i Ryssland samt datumet för ditt senaste besök i landet. Om detta är ditt första besök i landet väljer du No
 • Klicka sedan på: Next

Steg 8 – Kontaktuppgifter och övrig information

 • Do you have a permanent residential address? Välj Yes
 • Your permanent address: Skriv din permanenta hemadress (gatunamn, nummer och postnummer)
 • Your phone number: Skriv ditt telefonnummer (+46 xx xx xx xx. Denna punkt är inte markerad med en röd stjärna, men den MÅSTE fyllas i alla fall).
 • Do you work (study) in the present time? Välj Yes, om du arbetar och fyll därefter i de följande punkter. Om du inte arbetar välj NO
 • Name of employer: Skriv var du arbetar (företagets namn)
 • Work position: Skriv din titel /ditt yrke
 • Employer address: Skriv adressen på din arbetsplats
 • Work telephone: Skriv telefonnumret till din arbetsplats
 • Children under 16 years and other relatives written in your passport and travelling with you: Välj Yes, om du har ett barn eller andra släktingar inskrivna i ditt pass. Välj No, om du inte har det.
 • Do you currently have relatives in Russia: Välj Yes, om du har släkt i Ryssland eller No om du inte har det.
 • Klicka sedan på: Next

Steg 9 – Datum och ort för ansökan

 • Select the location where you will be applying for your visa – destination name: Välj mellan dessa beroende på vart du bor: Visumcentret IFS (Stockholm) eller Visumcentret IFS (Göteborg)
 • Date of your visit to consulate or visa center: Skriv dagens datum + 2 dagar (om du fyller i ansökan den 16., skriver du den 18.)

Steg 10 – Upplysningar om din visumansökan

 • Nu kan du se all information du precis har fyllt i. Om du vill ändra något ska du klicka på Edit under respektive avsnitt och ändra. Klicka sedan på Save tills du kommer tillbaka till översikten.
 • Om du inte har några ändringar klickar du på Save

Steg 11 – Ansökningsformuläret är ifyllt

 • Klicka på: Ansökningsschema i A4-format, och skriv ut ett ex
 • Efter att du har skrivit ut blanketten ska du skriva under med namn och datum och limma fast passfoto i bildramen (passfotot får inte sättas på med gem).

Nu kan du lämna in eller skicka in schemat till det ryska visumcentret.

Trevlig resa!