Ingår dricks i resans pris?

Vid de flesta Albatros-resor ingår inte dricksen i resans pris.

Det beror på att drickstraditionen varierar efter varje enskilt resmåls kultur och normer, och att det är högst frivilligt att lämna dricks.

I vårt reseprogram rekommenderar vi ett belopp som omfattar dricks för hela resan. Om du har behov av vägledning vad gäller dricks längs resans gång kan du alltid be reseledaren om hjälp. Ibland samlar reseledaren in deltagares dricksbidrag och tar hand om den biten. Det är naturligtvis högst frivilligt.

Historiken bakom dricks
Traditionen med att lämna dricks kommer från England. På 1600-talet började övernattande gäster i privata hem att skänka en slant till de anställda i huset. Snart började många också lämna dricks på Londons caféer, pubar och restauranger, och så småningom spriddes traditionen till resten av världen. Tips är det engelska ordet för dricks, och är en förkortning av ”To Insure Promptitude”, ett sätt att uppmuntra snabb service.

I USA var man länge motståndare till europeisk drickskultur. Men ansåg att dricksen bidrog till att skapa en serviceklass och detta gick inte hand i hand med demokratiska värderingar. Ironiskt nog är USA idag det land i världen som har den mest utbredda drickskulturen; här utgörs många anställdas lön enbart av den dricks de får.

När vi reser möter vi olika sorters individer längs vägen som förväntar sig att få dricks. Det kan röra sig om busschaufförer, hotell- eller fartygspersonal och lokalguider. På vissa ställen är drickstraditionen så djupt rotad att det kan kännas som att det är gästen som avlönar servicepersonalen. Samtliga bolag som Albatros samarbetar med betalar ut en rättvis och lokalt anpassad lön till sina anställda. Dricks är ett komplement som de anställda givetvis uppskattar.