Resevillkor

Albatros Travels resevillkor

Alla paketresor omfattas av ”Lagen om paketresor (1992:1672)” som harmonierar reglerna i Europa och erbjuder ett omfattande konsumentskydd. Enligt denna lag ska researrangören kunna dokumentera att man har informerat resenären om alla tänkbara eventualiteter: resplan, alla formaliteter och tillkommande kostnader, möjliga ändringar, betalningsvillkor och reklamationsfrister innan avtal träffas (d.v.s. innan beställningen bekräftas genom inbetalning av anmälningsavgift).

Det förväntas att alla kunder har satt sig in i resans avtalsvillkor. Avtalsvillkoren består av följande delar: resans program med praktiska upplysningar och prisinformation, faktura/resebevis, resplan, samt dessa resevillkor. Albatros Travels resevillkor är standardiserade i enlighet med dansk lagstiftning och Danmarks Rejsebureauforenings bestämmelser. Om särskilda förhållanden råder för resan ska detta framgå av fakturan/resebeviset, annars är det dessa resevillkor som är gällande.

I samband med lagstiftningen om utvidgat ansvar för researrangörer har Albatros Travel tecknat en särskild, utökad ansvarsförsäkring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Albatros Travel är dessutom medlem av Rejsegarantifonden och har medlemsnummer 676.

Om resan beställs OCH betalas genom Albatros Travels hemsida eller om man mottar sin faktura/resebevis elektroniskt, är det resenärens ansvar att läsa och eventuellt skriva ut all relevant information och alla dokument.

VI FÖRUTSÄTTER ALLTID ATT VÅRA KUNDER HAR TAGIT DEL AV ALLT MATERIAL SOM HAR LÄMNATS UT.

1. ANMÄLAN 
När anmälningsavgiften är betald är anmälan bindande för såväl kunden som resebyrån.

2. BETALNINGSBESTÄMMELSER
Vid anmälan betalas en anmälningsavgift på 25% av resans totala pris. Enskilda resor kan ha speciella betalningsvillkor och mer stringenta avbeställningsvillkor. Detta gäller främst på kryssningar och resor med speciellt chartrade tåg, fartyg och flyg. Detta framgår i så fall av programmet eller fakturan/resebeviset. Avbeställningsförsäkring vid sjukdom ska inbetalas samtidigt som anmälningsavgiften. Resterande belopp ska vara inbetalt senast 75 dagar före avresa. Resedokumenten skickas normalt så att de är kunden tillhanda senast 7 dagar före avresa. Om betalningsfristen överskrids, har Albatros Travel rätt att häva avtalet.

3. AVBESTÄLLNING
Om inte annat anges på fakturan/resebeviset gäller följande avbeställningsregler. Vänligen observera att det kan tillkomma extra kostnader i samband med enskilda resor. Vid avbeställning av resor senast 75 dagar före avresa går inbetald anmälningsavgift förlorad. Vid avbeställning 75-15 dagar före avresa ska kunden betala 85% av resans pris. Vid senare avbeställning har kunden inte rätt till någon återbetalning.

Om det inom 14 dagar före avresa förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar och andra härmed likställda situationer kan resan avbeställas utan avgift, förutsatt att svenska myndigheter (exempelvis Utrikesdepartementet) direkt avråder från resor till det aktuella området och att situationen har uppstått efter det att resan beställts.

4. AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING I SAMBAND MED SJUKDOM
Albatros Travel har tillsammans med Gouda Rejseforsiking utarbetat en standardförsäkring för alla resenärer. Genom att teckna denna försäkring kan resan avbeställas utan kostnad (utöver eventuell expeditionsavgift samt kostnaden för avbeställningsskyddet) i följande situationer:

1. Vid akut sjukdom som kräver sjukhusvistelse eller förhindrar kunden från att resa.
2. Dödsfall inom den närmaste familjen (t ex, föräldrar, barn, mor- och farföräldrar).

Vid individuella särskilt kostsamma arrangemang (t.ex. kryssningar, specialsafari och lyxresor under högsäsong) måste man räkna med en högre försäkringspremie. Försäkringspremien kan också vara högre om man önskar försäkra sig mot annat, t.ex. brand, uppsägning från eget arbete, omtenta, inbrott, konkursbegäran mot egen verksamhet. Avbeställningsskyddet måste beställas samtidigt som resan och betalas senast tillsammans med anmälningsavgiften. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med akut uppstådd sjukdom (läkarintyg krävs) och kan inte tecknas efter att anmälningsavgiften är betald. Försäkringspremien återbetalas ej i samband med någon form av avbeställning.

Tänk på: försäkringen gäller inte vid avbeställning som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad medicinering/behandling senare än 6 månader innan försäkringen tecknades, även om diagnos ställts efter att försäkringen tecknades.

5. FLYGBILJETTER
Dina flygbiljetter har beställts till en speciell resa som angivet på fakturan och kan inte utan vidare ändras, annulleras eller överlåtas; detta gäller också för Business Class-biljetter, som i förbindelse med gruppresor alltid kommer vara belagda med restriktioner. Priset för ändringar och annulleringar varierar från biljettyp till biljettyp och kan i vissa fall uppgå till det fulla biljettpriset. Vi rekommenderar därför att du tecknar en avbeställningsförsäkring vid sjukdom m.m. Byrån ger dig närmare besked om priset för försäkringen, som maximalt utgör 7 % av försäkringssumman. Försäkring skall tecknas samtidigt med att resan beställs och betalas senast vid inbetalning av handpenningen.

6. FLYGRESAN
Om man utöver den angivna resrutten har särskilda krav på biljettens flexibilitet ska detta finnas angivet på fakturan/resebeviset. Ändringar av resrutt, förlängning eller vederlagsfri annullering kan bara ske om detta finns angivet på fakturan.

Vi vill uppmärksamma på att det är mycket viktigt att ditt/era namn på fakturan, resplanen och särskilt alla biljetter stämmer överens med ditt/era aktuella pass. Artistnamn och mellannamn får inte användas som efternamn.

De angivna tiderna är lokal tid. Ändringar kan förekomma om reseplanen har utarbetats långt före byte till och från sommartid eller ändringar i flygbolagens färdplaner, vilket normalt sker den 1:e april och 1:e oktober. Det är därför viktigt att du som resedeltagare kontrollerar avgångstiderna i de biljetter som skickas ut. Om dessa tider avviker från reseplanen, eller eventuellt en korrigerad reseplan, bör du omgående kontakta resebyrån.

Normalt sett är incheckning två timmar före avresa. Detta innebär att man ska ha genomfört incheckningen två timmar före flygplanets avresetid. Tänk på att det kan vara långa köer till incheckning och att det kan vara lång transporttid mellan olika terminaler. Vissa flygbolag kräver tidigare incheckning, något som också är vanligt i andra länder. Den exakta tidpunkten för incheckning kommer att anges på i avresedokumenten. Nuförtiden förändras förhållandena omkring flygplatserna, säkerhet och bestämmelser löpande och man kan därför inte ta något för givet. Se till att vara väl insatt i vad som gäller och undvik att ta onödiga chanser. Deltagare på gruppresor kommer alltid att få aktuell information genom reseledaren, som även kommer att se till att flygbiljetter och andra resedokument är i ordning.

7. RESEDOKUMENT
Kontrollera vänligen alla dina resedokument omgående efter mottagandet. Det namn som uppgetts till byrån skall motsvara det som angetts i passet. Namn, resrutt, flygnummer, resdagar och tidpunkter skall vara korrekta. Likaså skall namnen i passet överrensstämma med de namn som personen/personerna är registrerade med i folkbokföringen. Det är alltid resenärens eget ansvar att kontrollera att detta överensstämmer. Vid oöverensstämmelse riskerar man att eventuell visumansökan blir avvisad. Om det finns någon oöverensstämmelse mellan resedokumenten och vad du ursprungligen beställt, skall du kontakta byrån omgående. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar i redan utfärdade biljetter, eventuella ändringar kommer därför att innebära kostnader; från 750 kr per biljett ända upp till kostnaden för en helt ny biljett.

8. RESANS PROGRAM
Resans program innehåller en noggrann resebeskrivning, aktuella priser samt förväntade extra kostnader, praktisk information och särskilda bestämmelser som gäller i förbindelse med den konkreta resan. På vår hemsida hittar man mer information om de flesta av våra resmål. Den här informationen är först och främst tänkt som hjälp och service till våra kunder, men innehåller också upplysningar av mer formell karaktär. Därför rekommenderar vi att våra kunder bekantar sig med materialet på vår hemsida.

Upplysningar om flygtider, visumbestämmelser etc. förekommer inte ofta i våra reseprogram, eftersom dessa förändras relativt ofta (se istället paragraf 8A). Reseprogram med prisinformation finns på Albatros Travels hemsida och/eller som tryckt material. Man bör vara uppmärksam på att hemsidan även innehåller en kort resepresentation, som inte är omfattar samtliga detaljer för hela resan. 

8A. FAKTURA/RESEBEVIS
Fakturan/resebeviset är en översikt över resebokningen. Här anges resedeltagarnas fullständiga namn, eventuella tillköp (t.ex. utflyktspaket, reseförlängning, visum och liknande), betalningsinformation, visumbestämmelser, en resplan med aktuella flygtider (lokaltider), samt alla annan aktuell information, inkl. eventuella avvikelser i förhållande till programmet och resebyråns resevillkor. Oavsett vad som anges i andra dokument är det upplysningarna på fakturan/resebeviset som är aktuella och gällande. Fakturan/resebeviset är dessutom kundens kvitto för bokning och betalning, så om man mottar den elektroniskt, rekommenderar vi att man skriver ut den. 

9. PASS & VISUM
Om inget annat uttryckligen angetts gäller visumuppgifterna på deltagarbeviset endast svenska medborgare, liksom uppgifterna är relaterade till den angivna reseplanen. Har man planer om att ändra reseförloppet (härunder resans längd) kan helt andra regler vara gällande. Man bör vara uppmärksam på att bestämmelserna kan ändras mellan beställningstidpunkten och avresetidpunkten.

Visumformaliteterna ska vara i ordning före avresa och kunna dokumenteras vid incheckning på flygplatsen i Stockholm, m.fl. OBS! Det ställs ofta även visumkrav i förbindelse med transit.

Passet ska vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomst från destinationen. Resebyråns samtliga upplysningar gäller endast för personer med svenskt pass. Det är med andra ord kundens skyldighet att upplysa resbyrån om man inte har svenskt pass eller om man har dubbelt medborgarskap. Utländska medborgare ska konsultera sin ambassad eller konsulat angående visum, samt läkare/vårdcentral vad gäller vaccinationer.  Albatros Travel påtar sig inget ansvar för de konsekvenser det kan medföra om kunden eventuellt skulle sakna de inresedokument, vaccinationer eller annat som krävs.

Vid resa till ett Schengenland, ska passet medbringas på resan, då det är svenska medborgares legitimation i utlandet. Utländska medborgare med uppehållstillstånd i Sverige ska alltid medbringa giltigt pass samt uppehållstillstånd. Resenären är skyldig att ha ett giltigt pass och visum samt att ge byrån korrekta uppgifter om t.ex. namn och medborgarskap m.m. Namnen i passet ska överensstämma med de namn som personen/personerna har registrerat i folkbokföringen. Det är deltagarens eget ansvar att kontrollera att detta överensstämmer. Vid oöverensstämmande kan deltagaren riskera att eventuell visumansökan blir avvisad.

Vi uppmärksammar på att expeditionstiden för visum till vissa länder (t.ex. många länder i Väst- och Centralafrika och andra länder med begränsad turism) kan vara många veckor. Om visumansökningar expedieras genom byrån får man räkna med en expeditionsavgift. Byrån påtar sig inget ansvar för kunder som av någon okänd anledning avvisas vid gränsen. Observera att vissa länder ställer krav på valutainnehav och giltig returbiljett vid ankomsten.

Resenärer till USA med medborgarskap i ett land som tillhör Visa Waiver-programmet, (bland annat Sverige) ska registrera sina inreseupplysningar på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Barn skall ha sitt eget pass. I ett flertal länder gäller särskilda regler om man reser med barn som man inte har full föräldramyndighet över.

10. VACCINATIONSKRAV
Byrån ger upplysningar om vaccinationskrav, men inte nödvändigtvis om rekommenderade profylaktiska förhållningsregler som bör inhämtas hos egen läkare. När byrån ändå ger upplysningar om rekommenderade profylaktiska förhållningsregler ska det betraktas som en ren service utan något ansvar för arrangören. Uppfyllandet av vaccinationskrav ska kunna dokumenteras med ett internationellt gult certifikat.

11. ÖVERLÅTELSE
Under vissa omständigheter kan man överlåta sin resa till familj eller vänner mot en administrativ avgift. Avgiften är beroende på resans karaktär. Byrån påtar sig inte återförsäljning av en redan betald resa.

12. PRISÄNDRINGAR
Enligt lagstiftningen kan researrangören höja det avtalade priset till följd av stigande transportkostnader (härunder bränslepriser), ändrade skatter, avgifter och kostnader samt ändrade valutakurser. Tyvärr förekommer många plötsliga prisökningar som följd av oljetillägg, stigande skatter och säkerhetsavgifter. Dessa extra omkostnader är redan flera tusentals kronor på resor utanför Europa. I samband med gruppresor räknat i svenska kronor kommer prisökningar att äga rum efter följande principer:

Vid ändring av flygpriser, samtliga avgifter och skatter med det aktuella beloppet om detta överstiger 120 SEK. Valutaändringar på mer än + 5 % eller -10 % i samband med prislistans utgivningsdatum. Prisändringen kommer endast att omfatta kostnader rörande den aktuella valutan och alltså inte hela paketets pris.

Observera att vi löpande ändrar vår prislista och att en resa alltid kommer att säljas till det aktuella priset, även om man eventuellt har en gammal prislista framför sig. Det kan därför förekomma att en resa har sålts till olika priser eftersom vi sällan låter prisregleringar slå igenom på resor som har beställts på förhand. Generell prisnedsättning, till exempel till följd av extraordinära prisfall på flygbiljetter kommer att gynna alla kunder oavsett när resan har beställts eller betalats.

Exempel på beräkningsmetod vid prisändringar:

Resans pris: 10 000 kr
Prisstigning på flygplatsskatter/bränslepriser: 370 kr
Resans nya totalpris: 10 370 kr

Om prisändringen överstiger 10% av resans samlade pris är kunden berättigad att häva avtalet. Om det är mindre än 20 dagar kvar till avresa kan en prisändring inte genomföras.

13. INSTÄLLD RESA
Om för få deltagare anmält sig till en programresa har resebyrån rätt att ställa in resan senast 14 dagar före avresa. Resan kan även ställas in på grund av omständigheter som byrån och dess samarbetspartners inte har kontroll över eller har haft möjlighet att förutse (force majeure och dylikt). I sådana fall har kunden inget krav på ersättning utöver återbetalning av resans pris. Om ovanstående skulle ske kommer byrån alltid att försöka att erbjuda ett realistiskt alternativ. Erfarenhetsmässigt är över 90 % av alla resor fullbokade i god tid före avresa.

14. ÄNDRINGAR AV RESANS FÖRLOPP
Resebyrån har principiellt sett inte rätt att göra väsentliga ändringar av resans förlopp efter beställningen. Det är därför viktigt att du gör byrån uppmärksam på särskilda förutsättningar / önskemål i samband med den beställda resan (t.ex. hotell med tennisbana, golf, dykning osv.) Eventuella förutsättningar ska anges på fakturan. Syftet är att säkra kunden mot att få en sämre produkt än som beställts eller för den sakens skull en bättre men oönskad produkt. Lagstiftningen tar dessvärre inte hänsyn till reseändringar som är i deltagarnas intresse.

På flera av våra ”äventyrspräglade” resor arbetar vi med sena ändringar (i den mån det är möjligt) för att skapa bästa möjliga resa med hänsyn till väder och vind, samt andra lokala förhållanden och begivenheter. Vid resor till Grönland förekommer ändringar så ofta, som följd av väder och infrastruktur, att resenärer ska betrakta det som en del av resan. Det ges därför inte någon kompensation vid förseningar och ändringar inom 24 timmar. Dessa förhållanden kan också göra sig gällande på andra resor. I sådana fall kommer detta att framgå av materialet. Vid flygförseningar är byrån direkt ansvarig som representant för flygbolagen, varför reklamationer ska ställas till byrån.

Byråns ansvar sträcker sig dock inte längre än vad som följer av internationella bestämmelser och konventioner. Om ett flygbolag ger kompensation på plats, kan inga ytterligare krav ställas. Resenärer har normalt inte rätt till ersättning i samband med förseningar under hemresan. Viktiga göromål efter hemkomsten är researrangören helt ovidkommande.

15.RESEFÖRSÄKRING, SKADOR M.M.
Alla deltagare på Albatros Travels resor ska vara behörigt försäkrade. Detta gäller speciellt sjukdoms- och hemtransportsförsäkring m.m. vid resor utanför Europa där sjukförsäkringen inte gäller. Albatros Travel hjälper gärna till med att teckna en reseförsäkring genom Gouda Reseförsäkring, se www.gouda-rf.se. Försäkringsvillkoren bör läsas igenom eftersom kunden själv ansvarar för den önskade täckningen.

Dessutom rekommenderar vi att försäkringen täcker bagage i det fall att bagaget skulle komma till skada eller komma bort. Klagomål rörande skador på bagage, samt felleveranser eller försenat bagage, ska framföras direkt till aktuellt flygbolag. En skaderapport (PIR-rapport) ska fyllas i på flygplatsen i samband med att skadan upptäcks.

För att delta på resan är det dessutom en förutsättning att kunden uppträder ansvarsfullt och hänsynsfullt, och rättar sig efter byråns och dess representanters anvisningar. Resande till främmande världsdelar avråds från att röra sig på egen hand i okända och avsides liggande områden speciellt efter mörkrets inbrott. Om man önskar att vara på ”egen hand” bör det alltid ske efter samråd med byrån eller dess representanter på plats. Om byrån inte har en representant på plats bör du konsultera med relevanta guideböcker som ofta ger god och pålitlig information om detaljerade förhållanden. Om olyckan skulle vara framme kommer man alltid kunna söka hjälp på Sveriges konsulat eller ambassad eller på de övriga EU-ländernas representationer om Sverige inte finns representerat.

16. SKATTER & AVGIFTER
En del skatter och avgifter krävs i samband med utfärdande av biljetter och är således inkluderat i resans pris. En del lokala skatter kan emellertid inte krävas på förhand och ska betalas på plats. Tänk på att ta med internationell valuta till detta ändamål.

Det finns t ex ofta flygplatsavgifter och enskilda nationalparksavgifter. Dessa avgifter kommer normalt att anges på avresedokumenten eller i resans program. Man bör dock vara uppmärksam på att sådana avgifter kan ändras mellan tiden för beställning och avresa.

17. ADMINISTRATIONSAVGIFT
Vi har lagt till 150 kronor i administrationsavgift på fakturan (endast en gång per order) som täcker en rad olika omkostnader och försäkringar som krävs enligt lag. Beloppet ersätter en rad småbelopp som tidigare debiterades separat.

18. KUNDENS ANSVAR
Som redan har nämnts förutsätter deltagandet i den aktuella resan att man har bekantat sig med de angivna upplysningarna i program, faktura/resebevis, reseplaner, praktiska upplysningar om landet man reser till samt att man följer de här angivna anvisningarna. Dessutom förväntas kunden vidare vara informerad om det aktuella politiska, hälsomässiga samt natur- och klimatmässiga läget på destinationsorten. Individuella resenärer ska vara uppmärksamma på att materialet inte påtalar alla förhållanden. Detta gäller speciellt flygbiljetter, ändring av dessa, bekräftelse (reconfirm) av reseförloppet under tiden, visum etc.

19. KRAV TILL FYSISK FÖRMÅGA PÅ RESAN
På en Albatros-resa reser du för det mesta i grupp tillsammans med andra resedeltagare och följer ett på förhand fastställt program. Har du funktionshinder är du skyldig att meddela detta vid bokningstillfället eller så snart som möjligt efter din bokning.

Som huvudregel gäller att våra resedeltagare ska kunna klara sig på egen hand.  Resorna är inte anpassade för personer med rörelsehinder och du kan inte kräva att Albatros reseledare eller annan personal ska stå till tjänst med att bära bagage, utföra lyft vid av- och påstigning i bussen och liknande.

Oavsett om det är en resa med buss, tåg eller en kryssning kommer man vara tvungen att själv gå till och från sevärdheter. På många av våra kulturresor kommer en dags promenader vid sevärdheter och dylikt att överstiga 5 kilometer till fots.

Enligt EU-direktiv 1107/2006 kan byrån kräva att rörelsehindrade ledsagas av en medhjälpare under hela resan.  Byrån förbehåller sig rätten att avvisa resedeltagare, som efter resebyråns bedömning inte kommer att kunna genomföra resan själva. En sådan avvisning är utanför byråns ansvar.

20. REKLAMATION
En reklamation av brister under resan ska skickas in till resebyrån eller dess representant så fort bristen uppstår. Detta för att resebyrån så fort som möjligt ska kunna åtgärda problemet. Avsaknad av reklamation brukar medföra att man inte kan åberopa en brist i efterhand. Du kan vända dig direkt till din resebyrå på kvalitet@albatros-travel.se alternativt använda dig av webbplatsen http://ec.europa.eu/odr.

Vid tvist mellan resebyrå och kund gällande resans brister kan kunden skicka sin reklamation Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se.

Varje reklamation mot resebyrån avgörs av svensk lag.

21. TRANSPORTÖRENS ANSVAR
Albatros Travel agerar som agent för de(t) i resan/transporten involverade flygbolag som själva är ansvariga för korrekt genomförande av transportavtalet. Detta/dessa bolags transportvillkor och ansvarsbegränsningar är därför gällande. Transporten sker i enlighet med Montreal- och Warszawakonventionerna och förordning 889/2002, som begränsar flygbolagens ersättningsansvar vid dödsfall, kroppsskada, vid förstört, skadat eller förlorat bagage, samt vid försening.

Albatros Travels ansvar för brister, samt skador på personer och saker vid fartygs- och tågresor är begränsat till det ersättningsansvar som våra leverantörer har i enlighet med Aten-konventionen, samt COTIF/CIF-konventionen.

22. INFORMATION FRÅN ALBATROS TRAVEL
Albatros Travel förbehåller sig rätten att kontakta kunden elektroniskt eller via brev i samband med, samt efter, bokning av en resa. 

Dessutom kan Albatros i begränsad omfattning skicka ut uppdateringar och nyheter ang. den bokade resan, liknande resor eller annat relevant innehåll.

Upplysningar kommer aldrig att överlåtas till tredje part och all kommunikation kommer endast från Albatros. 

Utvalda resor

 • Sydafrikas Big Seven

  Klassisk Big Five-safari i Kruger nationalpark med val- och hajsafari nära Kapstaden

  4,6
  • 02-08-2019
  • 12 dagar
  • 29 998:–
  från Stockholm
 • Big Five-safari i Krugerparken

  På tu man hand med elefanter, lejon och bufflar - med en heldagsutflykt på Panoramarutten

  4,8
  • 11 avgångar
  • 10 dagar
  • Från 18 498:–
  från Stockholm
 • USA:s panoramarutt

  Från pulserande storstadsliv i  Los Angeles, genom västra USA:s fantastiska nationalparker med röda ökenlandskap och gigantiska raviner till Las Vegas

  • 3 avgångar
  • 9 dagar
  • Från 16 998:–
  från Stockholm
 • Japan - Solens rike

  En unik kulturresa till Japans höjdpunkter: Tokyo, Kyoto, Hiroshima och Miya-jima

  4,6
  • 9 avgångar
  • 9 dagar
  • Från 20 998:–
  från Stockholm