Uganda visumvägledning

För att få resa in i Uganda ska man ansöka om ett elektroniskt visum

Du kan ansöka om ett elektroniskt visum här: https://visas.immigration.go.ug

Välj  START A NEW APPLICATION

Disclaimer
Välj: Accept

Step 1 of 4: Select type of application
Visa or permit: Välj VISA
Category: Välj UGANDA ORDINARY/TOURIST VISA
SubCategory: Välj SINGLE ENTRY
Kom ihåg att man ska ladda upp följande dokument:

  • Passkopia
  • Ett nytaget passfoto
  • Vaccinationsbevis för vaccination mot gula febern

Step 2 of 4: Fill the form (Fyll i ansökan)
Given names: Förnamn
Date of birth: Födelsedatum
Marital status: Civiltillstånd
Surname: Efternamn
Gender: Kön
Current nationality: Aktuell nationalitet
Do you have dual nationality?: Har du dubbelt medborgarskap? -  YES/JA or/eller NO/NEJ
Former nationality: tidigare nationalitet
Place of birth: Födelseort
Country of birth: Födelseland
Immigration status in country of residence: Status i boendeland - Välj: CITIZEN
Country of residence: Landet du bor i
City of residence: Staden du bor i
Current residential address: Din nuvarande adress
Phone number: Telefonnummer
Email: e-mailadress
Confirm email: Bekräfta din e-mailadress

Passport data (passupplysningar)
Passport type: Typ av pass - Välj: ORDINARY (NORMALT)
Passport number: Passnummer
Issuing Country: Utfärdandeland
Place of issue: Utfärdandeplats
Date of issue: Utfärdandedatum
Date of Expiry: Utgångsdatum
Previous Passports: Tidigare pass - Valfritt
Do you have children endorsed on your passport accompanying you?: Har barn inskrivna i ditt pass som är med på resan? - YES/JA or/eller NO/NEJ

Other data (andre upplysningar)
Contact in Uganda (person, organization, hotel, travel agency): Kontakt i Uganda - Skriv: Primate Expedition, Chris Wanda, 256 392 002 166
Travel history: Tidigare resmål
Purpose of visit: Anledning med resan - Välj TOURISM
Date of arrival: Ankomstdatum
Point of entry of where you want to have your visa personalized: Var i Uganda ankommer du? - Välj: ENTEBBE
Duration of stay requested: Antal dagar i Uganda
Specify period in days, months or years: Skriv om det är dagar, månader eller år
Have you been denied a Visa before?: Har du tidigare blivit nekad visum till Uganda? - YES/JA  or/eller NO/NEJ
Have you been deported before?: Har du tidigare blivit deporterad? - YES/JA  or/eller NO/NEJ
Have you been convicted in any country?: Har du tidigare blivit dömd i något land? - YES/JA or/eller NO/NEJ
Are there any criminal proceedings against you?: Finns det någon straffprocess mot dig? - YES/JA or/eller NO/NEJ
Are you suffering from any infectious, contagious or mental illness?: Lider du av någon smittsam eller psykisk sjukdom? - YES/JA or/eller NO/NEJ

Sätt kryss i rutan:
I confirm that all information provided in this form is accurate and valid (Jag bekräftar att alla upplysningar i detta formulär är korrekta och sanningsenliga)

Validation (validering)
The question is to prevent spam attacks (frågan finns för att förhindra spam). Kryssa i rutan och klicka på NEXT STEP
I´m not a robot (Jag är inte en robot)

Step 3 of 4: Add Documents (Ladda upp dokumenten)
Dokumenten måste vara i något av följande format: PDF, JPEG, PNG, BMP
Minsta storlek är 5 kb. Största storlek är 250 kb.

Passport copy: Passkopia av bildsidan
Recent Passport-size Photograph: Nytaget passfoto
Vaccination Certificate (Yellow fewer): Vaccinationsbevis (Gula febern)

Därefter trycker du på NEXT STEP

Step 4 of 4: Application data (Ansökningsinformation)
Var vänlig och noggrant gå igenom upplysningarna som du har angett. Om du upptäcker något fel ska det rättas innan du går vidare.

Om du ska ändra något trycker du på PREVIOUS STEP. Annars kan du skriva ut en kopia och trycka på SUBMIT (skicka).

Sedan kan det vara bra att anteckna ditt Applications ID-nummer.

E-visum kostar 50 dollars inkl. avgift (ca. 1,50 dollar)