Vägledning för att fylla i visumansökan till Mongoliet

Albatros visumansökan finns tyvärr bara på danska. Här på sidan kan du se en guide till hur du fyller i den.
 1. Efternavn: Skriv ditt efternamn (som det står i passet)
 2. For- og mellemnavn: Skriv ditt för-och mellannamn (som det står i passet)
 3. Pasfoto: Ett passfoto (max. 6 månader gammalt och 3,5 x 4,5 cm)
 4. Nationalitet: Skriv din nationalitet
 5. Fødselsdato: Skriv ditt födelsedatum (dag-månad-år)
 6. Fødested: Skriv var du är född (som det står i passet)
 7. Køn: Välj kön. M = Man eller K = Kvinna
 8. Civil Status: Välj ditt civiltillstånd
  Enlig = Singel
  Gift/Samboer = Gift/sambo
  Enke/-mand = Änka/änkling
 9. Arbejdstitel: Skriv din jobbtitel eller om du är pensionär
 10. Arbejdsadresse: Om du arbetar, skriv ditt jobbs adress
  Adresse = Adress
  Postnr./By = Postnummer/ort
  Land = Land
  Email = E-mail
  Telefon = Telefonnummer
 11. Min adresse i Danmark: Skriv din hemadress
  Adresse = Adress
  Postnr./By = Postnummer/ort
  Email = E-mail
  Telefon = Telefonnummer
 12. Pastype: Typ av pass: Välj Ordinært = Vanligt eller Diplomat = Diplomat
 13. Pasnummer: Skriv ditt passnummer
 14. Pas udløbsdato: Passets utgångsdatum (dag-månad-år)
 15. Formålet med rejsen: Anledning till resan: Välj: Turisme (Turism)
 16. Navn og adresse på rejsebureau: Skriv Albatros Travel,Toendergade 16, 1752 Koebenhavn V, Denmark
 17. Min adresse, mail og telefonnummer i Mongoliet: Skriv Khuvsgul Lake Hotel, Baga Toirog, Ulaanbaatar 14200, Mongolia, reservation@khuvsgullakehotel.mn, Phonenumber +976 9902 1654
 18. Jeg søger visum til: Inresande: Välj Single entry
 19. Ønsker passet retur: Returnering av passet: Välj Hentes på konsulatet (hämtas upp på konsulatet). Afhentes af: Hämtas upp av: Skriv Albatros Travel
 20. Børn under 16 år der rejser sammen med dig: Barn under 16 som är med på resan
  Nationalitet = Nationalitet
  Efternavn = Efternamn
  For- og Mellemnavn = För-och mellannamn
  Fødselsdato = Födelsedatum
  Relation til ansøger = Relation till ansökaren
 21. Har du tidligere ansøgt om visum til Mongoliet?: Har du tidigare ansökt om visum till Mongoliet?
  a) Har du nogensinde fået afslag om visum til Mongoliet? Har du någonsin blivit nekad ett visum till Mongoliet? Välj Ja eller Nej.
  b) Har du søgt visum til Mongoliet under et andet navn? Har du ansökt om visum till Mongoliet under ett annan namn? Välj Ja eller Nej
  Hvis ja, venligst spesificer: Om ja, vänligen specificera:
 22. Hvis du søger visum på vegne af en anden (brug evt. pkt. 24 til uddybning): Om du ansöker om visum för någon annan (se ev. punkt 24 för mer detaljer)
  a) Hvad er dit navn = Vad är ditt namn?
  b) Hvad er dit forhold til ansøgeren = Vad är din relation till ansökaren?
  c) Hvad er din adresse, navn og email = Vad är din adress, namn och e-mail?
  d) Din Underskrift = Din underskrift
 23. Indrejse og udrejse datoer til / fra Mongoliet: Inresa och utresa till/från Mongoliet  
  Jeg ankommer med tog __ med fly __ med bil __ dato ______ og bliver til ______
  Jag ankommer med tåg __ med flyg __ med bil __ från den ______ till den ______
 24. Eventuelle tillægsoplysninger: Eventuella tilläggsuppgifter
 25. Bekræftelse: Bekräftelse av angiven information
  Ansøgers underskrift = Ansökarens signatur
  Sted og dato = Plats och datum

Här kan du hitta visumansökan: Mongoliet Vinsumansøgning

När du har fyllt i ansökningsschemat ska du skriva ut det, signera och skicka det tillsammans med ditt pass till:

Albatros Travel
Att.: Visumafdelingen
Tøndergade 16
1752 København V
Danmark