Vägledning i de nya inresereglerna till USA

Den 12 januari 2009 trädde de amerikanska myndigheternas nya inreseprogram, Electronic System for Travel Authorization (ESTA) i kraft.

Detta innebär att alla resenärer till USA måste ge viss information om sig själv och sin resa inom den så kallade ESTA-programmet. Albatros Travel rekommenderar att du fyller i detta inreseprogram senast 7 dagar före avresa, eller gärna tidigare.

Det är enkelt att fylla det nya inreseprogrammet. Se anvisningarna nedan:

Steg 1  → Steg 2  → Steg 3  → Steg 4  → Steg 5
Fyll i ansökan Skicka in ansökan Anteckna ditt ansökningsnummer Betala Se status för din ansökan

 

Inreseprogrammet består av 4 steg, som framgår av ovanstående bild. I den följande texten går vi igenom varje steg. Det är obligatoriskt att fylla de fält som är markerade med röd asterisk. Dessa fält ska fyllas i på engelska, och detta innebär att om bokstäverna Å, Ä och Ö förekommer i den information du behöver lämna ska dessa skrivas som AA, AE eller OE.

Alla frågor i anmälningsformuläret är på svenska. Det finns ytterligare hjälp att få genom att trycka på den blå ikonen ? som finns vid alla fält som ska fyllas i. Genom att klicka på den vänstra knappen på musen på den blå ikonen ? kommer det fram en text som förklarar vad som ska stå i det fältet.

Nu är du redo att fylla i inreseprogrammet (ESTA-programmet). Sätt på datorn och gå in på Internet-adressen: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

När du öppnar webbplatsen kommer en blå ruta upp på skärmen. Här finns information på engelska. Här klickar du bara på knappen "OK". Sedan startar följande 4 steg i kronologisk ordning.

Steg 1 – Fyll i ansökan
Börja med att trycka på ordet "svenska", som visas i den övre delen av sidan bredvid ett stort antal andra språk. När du trycker på "svenska", kommer uteslutande all information och alla frågor vara på svenska.

Tryck sedan på den grå knappen "ansök" som finns till vänster på den nedre delen av hemsidan - under rubriken "Ansök om inresetillstånd till USA". 2

Det kommer nu att öppnas en ny sida, som bär rubriken "Friskrivningsklausul". Läs hela texten noga och svara på frågan längst ner på sidan. Om du behöver ytterligare information eller hjälp i detta avseende, kan du klicka på "Hjälp" som finns längst upp till höger på denna sida.

Om du svarat ja på frågan öppnas en ny sida med rubriken "Ansökan". Här måste du fylla i alla fält som är markerade med en röd asterisk. Kom ihåg att trycka på den blå ikonen ? om du behöver mer information om det fält du ska fylla i.

Denna sida är uppdelad i 6-7 avsnitt. Det första avsnittet "Information om den sökande", ska du bara fylla i de fält som är markerade med röd asterisk.

OBS: Om bokstäverna Å, Ä eller Ö förekommer, ska de stavas enligt följande:

Å = AA
Ä = AE
Ö = OE

Det andra avsnittet kallas "Passinformation". Här ska du utifrån de uppgifter som finns i ditt pass fylla i alla fält markerade med röd asterisk.

Det tredje avsnittet är "Kontaktinformation". Här fyller du i dina egna kontaktupplysningar: e-postadress, telefonnummer och adress.

I det fjärde avsnittet, "Nödkontaktpersons information inom eller utanför USA", får du gärna ange en svensk kontakt, t.ex. en familjemedlem eller någon annan du känner. Skriv vederbörandes namn, telefonnummer och e-post-adress.

I avsnitt fem, "Uppgifter om din resa", ska du ange om USA är din slutgiltiga destination, eller om du fortsätter till ett annat land. Om USA är din slutgiltiga destination, väljer du "Nej". Om du bara mellanlandar i USA och reser vidare till ett annat land direkt, väljer du "Ja". I "Kontaktinformation i USA" går det bra att skriva "Unknown", om du inte har en kontaktperson i USA. Under "Adress" anger du också "unknown" i så fall.

Det sjätte avsnittet handlar om din nuvarande eller en tidigare arbetsgivare. På den första frågan svarar du "Ja", om du har eller har haft ett arbete. Skriv därefter kontaktupplysningarna på din nuvarande eller senaste arbetsplats. Om du aldrig har haft ett arbete väljer du "Nej".

Under de här frågorna kommer det en rubrik som lyder "Berörs du av något av nedanstående? (Svara Ja eller Nej)”. Alla dessa 8 frågor måste besvaras med ja eller nej, eftersom de är markerade med en röd asterisk, och därmed obligatoriska att svara på. Du trycker därför i fältet ”ja” eller ”nej” när du besvarar frågorna.

I den sista delen av sidan ska du fylla i fälten som är markerade med den röda asterisken och bekräfta att du har läst och förstått alla frågor samt att du svarat sanningsenligt på alla frågor i inreseprogrammet. Tryck bara med vänstra delen av musknappen på rutan bredvid frågan och det kommer att bli ett kryss i rutan. Tryck sedan på "Nästa" och du kommer att föras vidare till steg 2.

Steg 2 – Skicka in ansökan
I detta steg ska du läsa igenom den information som du lagt in i steg 1. Om all information är riktig ska du gå ner till slutet av sidan och skriva ditt passnummer en gång till i rutan under det stora gröna fältet. Under fältet till passnumret står det några svarta bokstäver på en grå bakgrund. Dessa bokstäver ska du skriva i fältet under den grå bakgrunden. Tryck sedan på knappen "Ansök".

Om dina uppgifter är fel, gå direkt till botten av sidan och tryck på "Föregående". Då du kommer tillbaka till steg 1 och kan ändra din information. Efter eventuella korrigeringar kan du trycka på "Nästa" längst ner på sidan. Du kommer då vidare till steg 2 igen. Observera att du kan ändra e-postadress, telefonnummer, flygbolag och flightnummer, namnet på avreseorten samt uppehållsadressen i USA. 3

När du trycker på "Ansök" längst ned på sidan i steg 2 kommer du vidare till steg 3 som har rubriken "Ansökningsnumret”.

Steg 3 – Ta emot och anteckna ditt ansökningsnummer
I detta steg framgår ditt ansökningsnummer. Det är mycket viktigt att du skriver ner numret och tar med det när du ska iväg på resan. Om du inte har med numret till incheckningen på flygplatsen har du inte rätt att flyga till USA. När du har skrivit ner numret, tryck på "Nästa" knappen längst ner på sidan och det sista steget, som har rubriken "svar" öppnas.

Steg 4 – Ta emot svar på din ansökan
I de flesta fall skickar det elektroniska systemet omedelbart tillbaka din status för ansökan. I de fall som kräver mer tid för att behandla ansökningen kommer ett svar inom 72 timmar. Du kommer att få information om hur du gör för att se din ansökningsstatus, om du får ett avvaktande svar.

Se de tre möjliga svarsalternativen:

1. Tillstånd / Ansökan godkändes. Din ansökan har godkänts och du är berättigad att resa till USA enligt Visa Waiver-programmet. Detta svar är ingen garanti för inresa till USA. Tull- och gränskontrollen (CBP) fattar det slutgiltiga beslutet vid ankomst.

2. Inreseansökan avslås. Du har inte tillåtelse att resa under Visa Waiver-programmet. Du har möjlighet att få ett visum från Department of State för din resa. Gå in på The United States Department of State webbplats: www.travel.state.gov för mer information om hur man ansöker om visum. Detta svar innebär inte att du har vägrats inresa i USA. Detta svar är helt enkelt att du inte kan resa under Visa Waiver-programmet. Om du får detta svar så ber vi dig kontakta Albatros Travel för ytterligare information.

3. I avvaktan på godkännande. Din inreseansökan är under behandling så att ett omedelbart beslut kan inte fattas. Detta svar innebär inte att resultatet är negativt. Ett slutligt beslut kommer att fattas inom 72 timmar. Gå tillbaka till denna webbplats och välj Hantera eller kontrollera status för en tidigare skickad inreseansökan till USA. Du måste uppge ansökningsnumret, passnummer och födelsedatum för att kontrollera statusen på din ansökan.

När du har fått ditt svar, som kommer att visas på skärmen, kan du trycka på ikonen för att skriva ut (PRINT) och du kommer att få en utskrift av din ansökan med svar inkluderat ditt ansökningsnummer. Längst ner på sidan under den gröna rutan klickar du på "Avsluta" eller registrerar en annan resenär, om din eventuella medresenär inte har fyllt i en ansökan.