Visumvägledning till Indien (e-Tourist Visa)

Här kan du få hjälp med din visumansökan till Indien

Det är viktigt att du läser och följer vägledningen noga.

1. Pass
Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter utresedatum från Indien. I samband med ifyllande av visumansökan krävs en passkopia. Denna ska laddas upp elektroniskt, och du måste därför scanna in en kopia på ditt pass på din dator. Passkopian får högst fylla 300 kb i form av en pdf-fil.

2.  Passfoto
Du behöver ett passfoto som du laddar upp i samband med att du fyller i visumansökan. Därför behöver du ha tillgång till ett digitalt foto på din dator. Fotot ska uppfylla gällande krav för passfoton, det ska vara i färg och  får inte vara mer än 6 månader gammalt. Bilden får vara max 1 MB och i jpg-format.

3. Ansökningsformulär
Varje person ska fylla i en individuell ansökan. Ansökningsformuläret ska fyllas i online. Adress till hemsida samt guidning i hur du fyller i ansökan hittar du på följande sidor.

Informationen i  visumansökan  måste  stämma  helt  överens  med  den  information  som  finns  i  ditt  pass. Samtliga för-, mellan- och efternamn ska skrivas exakt som de skrivs i passet. Du får inte utelämna några namn eller skriva eventuella smeknamn.

Det finns tre olika typer av eTourist Visa med olika giltighetsperioder och pris.
30 dagars visum – 25 dollar
1 års visum – 40 dollar
5 års visum – 80 dollar
Notera att alla visum gäller från den dag du gör ansökningen. Se därför till att välja ett visum som gäller för hela din reseperiod. Om du väljer 30 dagars visum ska du göra din visumansökan tidigast 30 dagar före ditt ankomstdatum till Indien. Om du väljer 1 eller 5 års visum gäller visumet från den dagen då du gör din ansökan. Se därför till att både ditt ankomstdatum och avresedatum ligger inom tiden för visumperioden. 

Du hittar visumansökan under följande länk: http://indianvisaonline.gov.in/evisa/

För att fylla i visumansökan klickar du på e-Tourist Visa (eTV) Application

Du behöver ha passet till hands. Du ska endast fylla i de fält som är markerade med en röd stjärna. Ansökningsformuläret ska fyllas i på engelska. Kom därför ihåg att ”Å – Ä – Ö” ska skrivas som ”AA – AE – OE”

Steg 1
Online Visa Application

 • Passport Type: Välj Ordinary
 • Nationality: Välj Sweden
 • Port of Arrival: Välj ankomstort i Indien
 • Date of Birth: Skriv ditt födelsedatum (dag / månad / år)
 • Email ID: Skriv din e-postadress
 • Re-enter Email ID: Skriv e-postadressen igen
 • Expected Date of Arrival: Skriv ankomstdatum (dag / månad / år)
 • Visa Service: välj bland dessa ett eTourist Visa
  eTourist Visa (for 30 Days) - 25 dollar + avgift
  eTourist Visa (for 1 Year) - 40 dollar + avgift
  eTourist Visa (for 5 Years) - 80 dollar + avgift
  NB: Alla eVisa gäller från den dagen du gör din ansökan.
 • När du har valt ditt eTourist Visa kan du välja anledningen till din resa. Välj: RECREATION/SIGHT-SEEING
 • Enter Access Code: Skriv de bokstäver/siffror som står i fältet ovan
 • I have read the instructions, I have all the required documents in scanned pdf format and photograph in jpg/jpeg format: Klicka i bocken i fyrkanten
 • Klicka sedan på: Continue

Steg 2
Applicant Details

 • Surname: Skriv ditt efternamn exakt som det står i ditt pass. OBS! Fältet ska fyllas i även om det inte är markerat med en röd stjärna.
 • Given name: Skriv ditt/dina förnamn och mellannamn, precis som de står i ditt pass
 • Have you ever changed your name? If yes, click the box: Har du någonsin ändrat för- eller efternamn? Om ja, klicka i den lilla rutan och skriv ditt ursprungliga namn
 • Sex: Välj ditt kön (Female = kvinna, Male = man)
 • Date of Birth: Informationen hämtas från steg 1
 • Town/City of birth: Skriv var du är född, precis som det står i ditt pass
 • Country of birth: Välj det land du är född i
 • Citizenship/National Id No.: Skriv NA
 • Religion: Välj t ex CHRISTIAN
 • Visible identification marks: Skriv NONE
 • Educational Qualification: Välj din utbildningsnivå
 • Did you acquire Nationality by birth or by naturalization?:
  • Välj BY BIRTH om du är född i Sverige
  • Välj NATURALIZATION om du tidigare har haft ett annat medborgarskap – välj sedan din tidligare nationalitet

 

Passport Details

 • Passport No.: Skriv dit pasnummer precis som det står i ditt pass (9 siffror)
 • Place of issue: Skriv platsen där ditt pass är utfärdat precis som det står i ditt pass
 • Date of issue: Skriv det datum ditt pass utfärdades (dag / månad / år)
 • Date of expiry: Skriv förfallodatum för ditt pass (dag / månad / år)
 • Any other valid passport/IC/Dual Nationality held: Har du mer än ett pass?
  • Välj NO om du endast har ett pass.
  • Välj YES om du har två pass och skriv uppgifterna från ditt andra pass
 • Klicka sedan på: Save and Continue

Steg 3
Applicant’s Address Details

 • Present Address: Skriv din nuvarande adress (gatunamn och nummer)
 • Village/Town/City: Skriv ortnamn (endast ortnamn, inte postnummer
 • Country: Välj Sweden
 • State/province/District: Skriv Skåne, Värmland eller liknande
 • Postal/Zip Code: Skriv postnummer
 • Phone No. / Mobil No.: Skriv ett av dina telefonnummer (+46 xx xx xx xx ) OBS! Fältet ska fyllas i även om det inte är markerat med en röd stjärna.
 • Click here for same address: Klicka i den lilla rutan om du endast har en fast hemadress

Family Details
Father’s Details:

 • Name: Skriv din fars fullständiga namn (oavsett om han lever eller är avliden).
  • Skriv Unknown om han är okänd.
 • Nationality: Välj din fars nationalitet
 • Place of birth: Skriv din fars födelseort
 • Country of birth: Välj det land där din far är född

Mothers Details:

 • Name: Skriv din mors fullständiga namn (oavsett om hon lever eller är avliden)
 • Nationality: Välj din mors nationalitet
 • Place of birth: Skriv din mors födelseort
 • Country of birth: Välj det land där din mor är född

 

 • Applicant’s MarItal Status:
  • Välj MARRIED om du är gift.
  • Välj SINGLE om du inte är gift
 • Spouse’s Details: Fylls endast i om du är gift. Skriv din makes/makas fullständiga namn, nationalitet, födelseort och land
 • Were your Grandfather/Grandmother Pakistian Nationals or Belong to: Var dina mor/farföräldrar pakistanska medborgare?
  • Om nej, välj NO.
  • Om ja, uppge detaljer

Profession/Occupation Details og Applicant

 • Present Occupation: Välj din nuvarande arbetstitel/tjänst.
  • Om du är pensionär väljer du RETIRED
 • Employer name/business: Skriv namnet på din arbetsplats.
  • Om du är pensionär skriver du NONE
 • Address: Skriv adress + postnummer till din arbetsplats.
  • Om du är pensionär skriver du NONE
 • Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security. Organization?: Välj NO
 • Klicka sedan på: Save and Continue

Steg 4
Details of Visa Sought

 • Type of visa: e-Visa. Informationen hämtas automatiskt från del 1
 • Visa service: eTourist Visa (for 30 days, 1 year, 5 years). Informationen hämtas automatiskt från del 1
 • Place to be visited: Skriv städer (max 2 st), som du ska besöka i Indien
 • Have you booked any room in hotel/resort etc. through any tour operator: Välj YES
 • Name of the tour operator: Skriv Mountain Adventures Pvt Ltd
 • Address of the tour operator: Skriv Faridabad 121 009
 • Name of hotel/resort etc.: Skriv Hotel Royal Plaza
 • Place/city of hotel/resort etc.: Skriv New Delhi 110001
 • Duration of visa (in Days): Informationen hämtas automatiskt från del 1
 • No. of Entries: Informationen hämtas automatiskt från del 1
 • Expected Port of Arrival in India: Informationen hämtas automatiskt från del 1
 • Expected Port of Exit from India: Välj din vilken stad din avresa från Indien är från bland alternativen

Previous Visa/Currently valid Visa Details

 • Have you ever visited India before? Har du besökt Indien tidigare?
  • Om ja, uppge detaljer om detta
  • Om du inte minns ditt visumnummer, välj NO
 • Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? Har ansökan om att besöka eller förlänga ett besök i Indien någon gång avvisats?
  • Om ja, välj YES
  • Om nej, välj NO

Other Information

 • Countries visited in last 10 years? Vilka länder har du besökt de senaste 10 åren?
  • Valfri fråga – du behöver inte svara.
  • Om du svarar, skriv länderna efter varandra med kommatecken mellan.

SAARC Country Visit Details

 • Have you visited SAARC countries (except your own country) during last 3 years? Har du besökt några SAARC-länder (förutom ditt eget land) under de senaste 3 åren? (SAARC-länder är: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka).
  • Om ja, välj YES och välj gällande land/länder från listan. Ange år för besöket samt antal besök.
  • Om nej, välj NO

Reference

 • Reference name in India: Skriv Mountain Adventures Pvt Ltd
 • Address: Skriv Faridabad 121 009
 • State: Haryana
 • District: Faridabad
 • Phone: Skriv +91 129 4117492
 • Reference in Sweden: Skriv Albatros Travel
 • Address: Skriv Toendergade 16, 1752 Copenhagen V
 • Phone: Skriv 08 – 52 50 38 68

Please provide below given details. Please give details if marked YES
Svara på frågorna nedan. Om du svarar Ja (Yes), kommer du behöva lämna mer uppgifter. Vi rekommenderar att du svarar Nej (No) på alla frågorna.

 1. Have you ever been arrested/prosecuted/convicted by Court of Law of any country?
  Har du någonsin blivit arresterad/anklagad/dömd av en domstol i något land? Välj Yes eller No.
 2. Have you ever been refused entry/deported by any country including India?
  Har du någonsin blivit nekad inträde eller blivit deporterad från något land inklusive Indien? Välj Yes eller No.
 3. Have you ever been engaged in Human trafficking/ Drug trafficking/ Child abuse/ Crime against women/ Economic offense/ Financial fraud?
  Har du varit involverat i människosmuggling/narkotikasmuggling/barnmisshandel/brott mot kvinnor/ekonomisk kriminalitet/finansiellt bedrägeri? Välj Yes eller No.
 4. Have you ever been engaged in Cyber crime/ Terrorist activities/ Sabotage/ Espionage/ Genocide/ Political killing/ other act of violence?
  Har du varit involverad i cyberkriminalitet/terorristaktiviteter/sabotage/spioneri/folkmord/politiskt motiverat mord/annan form av våld? Välj Yes eller No.
 5. Have you ever by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist violence or that may encourage others to terrorist acts or other serious criminal acts?
  Har du någonsin uttryckt åsikter som uppmuntrar och rättfärdigar terroristiskt våld eller som skulle påverka andra till terroristiska handlingar eller annan seriös kriminalitet? Välj Yes eller No.
 6. Have you sought asylum (political or otherwise) in any country?
  Har du sökt asyl (politisk eller annan) i något land? Välj Yes eller No.

Klicka i fyrkanten som bekräftar att information i ovanstående upplysningar är korrekta.

Document Upload

 • To upload Photo click “Upload Image”: Klicka på Upload Image – och välj ditt passfoto från din dator. Bilden får vara max 1 MB.
 • Klicka sedan på: Save and Continue
 • Document Type: Välj Passport – och tryck på Upload. En ny ruta öppnas.
 • Choose the File to Upload: Klicka på: Choose File (välj fil) Hitta din passkopia på din dator.
 • I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in the passport details section: Kryssa för rutan.
  • Klicka sedan på: Save and Continue

Steg 5
Nu ser du en översikt över de uppgifter du har fyllt i hittills. Om du inte har några ändringar eller tillägg klickar du på: Verified And Continue

Om du vill göra ändringar klickar du på: MODIFY/EDIT

 • Klicka sedan på: Save and Continue tills du kommer till det steg du vill redigera
 • Klicka sedan på: Save and Continue tills du kommer tillbaka till översikten
 • I have verified that the uploaded passport copy has the same details as mentioned in the passport details section: Kryssa för rutan.
 • Klicka sedan på: Save and Continue
 • Ett nytt fönster öppnas: All registration Details Verified, Press “OK” to Proceed Final Registration. Klicka på: OK

Avgift
Hitta ditt Application Id och ditt namn på skärmen. Du bör skriva ner och spara ditt Application Id-nummer. Numret behövs om du behöver få tag på dina uppgifter vid en senare tidpunkt.

 • Klicka på: YES och PAY NOW
 • Välj en av betalningsmöjligheterna. Ett nytt fönster öppnas. Tryck på Credit Card – och ange dina kreditkortsupplysningar.
 • OBS Vid betalning med kreditkort i fältet: Namn på kortinnehavare - Här får endast skrivas bokstäver. Har du tecken i ditt namn skall dessa utelämnas (bindestreck,apostrof, omlau mm)
  Svenska bokstäver ska skrivas internationellt (Å=AA, Ä=AE, Ö=OE)

När ditt visum är bekräftat (det tar ca 3-4 arbetsdagar) får du tillsänt ett mail från ambassaden med ditt färdiga visum som är ett dokument med b l a  grön och röd skrift och ditt foto framgår i det högra hörnet.

Det är detta dokument du ska skriva ut i färg och ta med på resan.

Nu är du färdig med din visumansökan och kommer att få ett meddelande (eTV Online) via mail. Skriv ut den här och ta med den på din resa.

Klicka här för att se ett exempel på visum till Indien