Pass, visum och inresa Etiopien

Läs om pass, visum och inresekrav vid resor till Etiopien.

Pass

När du reser med Albatros Travel måste ditt pass vara giltigt i minst 6 månader efter din hemresa och ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Detta krav gäller i det fall förändringar eller oförutsedda händelser inträffar under resan. Om du reser med ett pass som har mindre än 6 månaders giltighet sker detta på egen risk. Alla länder har sina egna regler för passets giltighet och dessa finns att se på Sweden abroads hemsida: https://www.swedenabroad.se

Barn måste ha ett eget pass oavsett ålder.

Om du inte är svensk medborgare måste du kontrollera vilka regler som gäller för dig. Det är ditt ansvar att se till att du har rätt resedokument när du ankommer flygplatsen.

Visum

Det krävs visum till Etiopien och man ska ansöka om e-visum hemifrån. Ett Single entry e-visum gäller i 30 dagar och kostar 82 USD. För att ansöka ska du ha passkopia och passfoto. Du ansöker om e-visumet här: www.evisa.gov.et/#/home.

Du ska ha minst två tomma sidor till visering.
Om du inte är svensk medborgare är det viktigt att du undersöker vilka visumregler som gäller för just dig. Det är ditt ansvar att ha rätt dokument när vi möts på flygplatsen. 

Inresekrav för Etiopien

Det ställs för närvarande inga speciella inresekrav på resande från Sverige.

Du kan löpande hålla dig informerad om inresekrav via Albatros inresecheck nedan eller via Utrikesdepartementets sida Sweden Abroad: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/

Var uppmärksam på att inresekrav kan ändras med kort varsel och att det i slutändan alltid är ditt ansvar att försäkra dig om att du möter de krav som ställs vid inresa, vid tidpunkten för avresa. Om du inte gör detta kan du gå miste om resan.

Albatros Inresecheck

Med Albatros Inresecheck kan du enkelt skaffa dig en överblick över vilka eventuella visumkrav och speciella inresekrav som gäller för din resedestination. Albatros Inresecheck är framtaget i samarbete med Sherpa som erbjuder visumservice till resenärer från hela världen. Sherpa hjälper till, mot en administrationsavgift, med att söka e-visum till de länder där detta krävs. Var uppmärksam på att detta är en service du betalar extra för, och att det alltid går att söka e-visum direkt. Var också uppmärksam på att Albatros på utvalda destinationer hjälper till med gruppvisum eller ankomstvisum. Om detta är fallet, framgår det i ovanstående text.