Pass och visum Bhutan

Läs om pass och visum i förbindelse med din resa till Bhutan här.
Ditt pass ska vara giltigt i minst 6 månader från hemresedatumet från Bhutan. Det är visumplikt för svenska medborgare för att få resa in till Bhutan. Visum till Bhutan ordnas av Albatros samarbetspartner i Indien och Bhutan och därför ska en färgkopia av fotosidan i passet vara oss tillhanda senast en månad före avresa. VIKTIGT: kopian ska vara klar och tydlig och får inte vara tagen med en mobiltelefon. Om inte passkopian är av god kvalitet kommer den att refuseras av myndigheterna i Bhutan. Vi ber dig även att ta med fyra passfoton i färg som behövs vid gränsen till Sikkim.

Då alla våra resor till Bhutan kombineras med resor till Indien, är det även viktigt att söka visum dit i god tid innan avgång. Albatros hjälper till med detta och du kan läsa mer om detta här: www.albatros.se/resmal/asien/indien/visum

Om du inte är svensk medborgare ska du ta reda på vilja regler som gäller för dig. Det är ditt ansvar att ha alla de korrekta resedokumenten innan avresa.