Vaccinationer Australien

Läs mer om vaccinationer i samband med din resa till Australien.

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Var medveten om att fall av japansk encefalit har påträffats i delar av norra Australien. Använd myggspray vid vistelse på landet.

Japansk encefalit (hjärninflammation)
Vaccination ges vid 2 tillfällen före avresa, med 4 veckors mellanrum. För friska resenärer i åldern 18-65 år, kan vaccinationen ges vid 2 tillfällen, med 7 dagars mellanrum. I detta fall, rekommenderas en tredje vaccination efter ett år.

För båda vaccinationsplanerna gäller det att grundvaccinationen måste ha genomförts minst en vecka innan potentiell exponering för japanskt encefalitvirus. Skyddets varaktighet efter grundvaccinationen är 12-24 månader. Vid vaccination med kortare intervall och vid kontinuerlig exponering för infektion rekommenderas att den första påfyllnadsdosen ges redan efter 12 månader. Efter denna booster varar skyddet i 5 år.

Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer.

Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/

Stora Nya Zeeland-resan

En fantastisk rundresa i Nya Zeeland med upplever från norr till syd och inte minst ett besök i Sydney

  • 5 avgångar
  • 21 dagar
  • Från 61 998:–
från Stockholm