Vaccination El Salvador

Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till El Salvador

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Vaccinationer

Vid vistelse under tre veckor i turistområden: hepatit A – difteri/stelkramp.
Vistelse i över tre veckor, även: tyfus, ev. hepatit B
Längre vistelser: dessutom Hepatit B -
tuberkulos


Zikavirus

Det råder en ökad risk för att infekteras av zikaviruset i El Salvador. Viruset överförs via samma mygga som kan överföra denguefeber och gula febern. Det finns än så länge varken vaccin eller förebyggande medicin mot zikavirus.

Du bör därför skydda alla exponerade delar av kroppen med myggspray. Sjukdomen påminner mycket om en lätt influensa och är endast farlig för gravida kvinnor. Om en gravid kvinna smittas av zikaviruset ökar risken avsevärt för fosterskador med underutvecklad hjärna hos fostret. Det rekommenderas därför att du inte reser till El Salvador om du är gravid eller planerar att bli det.

Gula febern

Vaccinationskort för gula febern krävs av alla resenärer som kommer från ett gula febern-område. Vaccination mot gula febern förnyas vart tionde år. Idag räcker en vaccination för att göra dig immun mot gula febern resten av livet.

Malaria

Malaria finns i hela landet och vi rekommenderar förebyggande malariamedicin.

Denguefeber

Antalet fall av denguefeber ökar i El Salvador. Det finns varken vaccin eller förebyggande medicin mot sjukdomen och därför är det ytterst viktigt att skydda sig mot mygg. Denguemyggorna är som mest aktiva vid soluppgång och solnedgång och vid de tillfällena bör du ha myggbalsam på samtliga exponerade delar av kroppen.

Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer och sjukdomsförebyggande behandling. Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/