Res till Finland

Finland bjuder på stillhet i de djupa skogarna, doften av gran, svampar, mossa och blåbär och möjligheten för ett dopp i en av de många hundra tusen sjöar.

I den vackra och färgstarka huvudstaden Helsingfors finner du stora esplanader, livliga torg med designbutiker och spännande arkitektur. Oavsett om du är i naturen eller i storstadens myller så lockar det alltid en bastu med värme och avslappning runt hörnet.

Finland är en republik i Nordösteuropa med kustlinjer till Östersjön, Bottniska viken och Finska viken. Landet gränsar upp till Sverige i nordväst, Norge i norr och Ryssland i öst. Söder om Finland, på Finska vikens andra sida, ligger grannlandet Estland.

Invånare 5,5 milj.
Huvudstad Helsingfors
Språk Finska och Svenska
Finlands flagga är en nordisk korsflagga med ett blått kors på vit bakgrund. Det sägs att den blå färgen symboliserar landets många sjöar och den vita, vintersnön.
Visste du att...

finnarna uppfann molotovcocktailen under Vinterkriget 1939-40?

de Olympiska spelen hölls i Finland 1952? Det sköts upp från 1940 pga. andra världskriget.

Natur

Skogar och sjöar präglar det vidsträckta finska landskapet. 75% av Finlands area är täckt av skog och 10% av insjöar och floder. Landskapet är övervägande platt eller kuperat lågland med primärt barr- och björkskog. Längst norrut är det berg och tundra. Kusten kantas av skärgård med många små öar. Det är sällan långt till ett uppfriskande dopp i ett av landets omkring 188.000 sjöar.

I de djupa finska skogarna kan du bl.a. möta björn, varg, lodjur, järv, ren och älg.

Bilder av finsk natur

Historia

Finlands historia är spännande, dramatisk och föränderlig. I 1154 introducerade den svenska kungen Erik kristendomen i Finland och det blev starten på ett nästan 700 år svenskt herravälde.

I 1809 erövrade den ryska tsaren Aleksander Finland och gjorde landet till ett autonomt storfurstendöme under det ryska imperiet.

Den 6 december 1917, kort efter den ryska revolutionen, förklarade Finland sin självständighet och 1918 upplevde landet ett kort men bittert inbördeskrig som kom att prägla landet de efterkommande åren.

Under andra världskriget kämpade Finland mot Sovjetunionen två gånger. Första gången under Vinterkriget 1939-40 och återigen under Fortsättningskriget 1941-1944 som slutade med att Finland avstod mark till Sovjetunionen och fick betala krigsskadestånd till ryssarna ända fram till Sovjetunionens kollaps. Det sista kriget följdes av Lapplandskriget 1944-45, där Finland kämpade mot Tyskland.

I 1948 slöt Finland en pakt med Sovjetunionen som medförde starka förpliktelser för landet samt en rad villkor för Finlands territoriella gränser. Efter Sovjetunionens upplösning blev det möjligt för Finland att föra en annan utrikespolitik och 1995 blev landet slutligen medlem i EU.

Borgå - skärgård och skog

Helsingfors

Huvudstaden Helsingfors, eller Helsinki, är en spännande blandning av svensk, rysk och finsk arkitektur och kultur som avspeglar att staden varit under svenskt och ryskt herravälde.

En av de mest besökta sevärdheter är den fascinerande Tempelplats-kyrkan (Temppeliaukio kirkko). Den ligget på en liten klippbacke och är sprängt in i berggrunden. De inre väggarna i den runda byggnaden är den råa klippan med ett cirkelrunt tak av koppar. Klippväggarna ger en särskilt god akustik och kyrkan används ofta till konserter. Ljuset förs in genom de fönster som sitter hela vägen runt mellan klippan och koppartaket som är placerat mitt över den runda kyrkorummet.

Staden har även sin fina del av vackra jugendbyggnader. I slutet av 1800-talet tog finnarna jugendstilen till sig och gjorde det till ett särskilt nationellt utryck för finskhet. Nationalromantiken blomstrade och etablerade sig som en speciell finsk version av byggnadsstilen.

Både äldre ståtliga byggnader och modern arkitektur skapat av stora nu levande arkitekter rymmer idag en rad fina museer och utställningar. Av de senare bl.a. konstmuseet Kiasma som är ritat av den världsberömda amerikanska arkitekten Stephen Holl.

Idag expanderar Helsingfors sig i många riktningar. De gamla industriområden ändrar sig dag för dag och som i alla andra storstäder skjuter alternativa butiker, designverksamheter, fina restauranger och mikrobryggerier upp i dessa områden där det även byggs bostäder till de yngre.

Ett par av de nyare områden utanför centrum är Kalasatama, den tidigare fiskehamnen, och Pasila vid mässcentret, som har förvandlat sig till stadsdelar med stora shoppingcenter med moderna bostäder. Det är också värt att bekanta sig med det gamla arbetarkvarteret Kallio som idag befolkas av stadens bohemer och konstnärer.

Plac Senacki, Helsingfors

Savonlinna opera med Don Giovanni & Lohengrin

Opera i världsklass i Finlands berömda sjödistrikt, samt minisemester i Helsingfors

4,4
  • 16-07-2024
  • 6 dagar
  • 15 998:–
från Stockholm
Dela den här sidan