Pass och visum Iran

Läs om pass och visum vid resor till Iran

Observera att Albatros endast hjäper våra gäster med visumansökan.

1. Pass
Passet ska vara giltigt i minst sex månader efter avresa från Iran. Passet får inte innehålla stämplar eller andra noteringar från Israel, Västbanken eller Gaza. Det är väldigt viktigt att du skickar ditt originalpass till Albatros eftersom detta ska användas i samband med din visumansökan. Passet ska innehålla två tomma sidor.

Om du vill ha ditt pass i retur före avresa görs ett muntligt avtal med Albatros visumavdelning. Ring 08 – 52 50 38 68 och be att få tala med visumavdelningen. Du betalar själv portot (rekommenderat brev) för returen.

2. Passfoto
Irans ambassad behöver veta vem du reser med. De behöver två passfoton av dig och två passfoton av din/dina eventuella medresenär/er. I praktiken innebär detta att om du reser med en äkta make eller maka bifogar du två passfoton på dig själv och två passfoton på din make/maka tillsammans med din visumansökan. Även din maka/make bifogar två passfoton på sig själv och två passfoton på dig i sin visumansökan. Om ni reser i grupp, t.ex. en familj bestående av fyra personer, ska ni bifoga två passfoton på varje familjemedlem tillsammans med varje visumansökan och så vidare.

Fotona ska vara 3,5 x 4,5 cm och uppfylla rådande krav på passfoton. Fotona godkänns enbart om fotot har en ljus bakgrund samt är tryckt på blankt fotopapper. Det är viktigt att passfotona följer alla krav för hur ett passfoto ska se ut.

3. Ansökningsformulär
Visumansökan ska fyllas i elektroniskt och med versaler (stora bokstäver). På nästa sida hittar du en vägledning samt adressen till hemsidan. Varje sökande ska fylla i en egen ansökan.

De uppgifter som lämnas i visumansökan ska till fullo stämma överens med de som finns angivna i passet. Samtliga för-, mellan- och efternamn ska anges exakt som de anges i passet. Du får inte utelämna namn eller ange eventuella smeknamn.

4. Reseförsäkringspolicy
Alla som ansöker om inresevisum till Iran ska bifoga en kopia av sin reseförsäkringspolicy. Du kan inte få inresevisum till Iran om du inte har en reseförsäkring som gäller i landet. Därför ska du skicka en kopia av din försäkringspolicy tillsammans med visumansökan, passfoto och pass.

Policyn/kopian ska innehålla information om följande fem punkter: ditt försäkringsnummer, personer som ingår i försäkringen, var i världen den gäller och när försäkringen går ut. Policyn ska vara daterad innevarande kalenderår.

Om din policy inte är daterad innevarande kalenderår ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem att skicka en ny. Försäkringsbolaget ska skicka policyn direkt till Albatros via e-post: visum@albatros-travel.dk.

Om du har en reseförsäkring via MasterCard eller American Express ska du skicka dokumentation från din bank/bankens försäkringsbolag som bekräftar att reseförsäkringen gäller i Iran.

Om du har köpt en Gouda-reseförsäkring av Albatros Travel ser vi till att utfärda försäkringen och bifoga nödvändig information tillsammans med visumansökan. Du ska då skicka in visumansökan, passfoto och pass.

Om inte annat avtalats ska du skicka din ansökan till oss senast 40 dagar före avresa.

Pass, ifylld och signerad visumansökan, passfoton samt försäkringspolicy skickas till: 
Albatros Travel, Tøndergade 16, 1752 Köpenhamn – att. Visumavdelningen

Vägledning till hur du fyller i visumansökan till Iran

För att få ett inresevisum till Iran måste du först fylla i en visumansökan. Gå in på www.iran-embassy.dk/visa.pdf 

Ansökan ska fyllas i på engelska. Kom ihåg att skriva Å, Ä och Ö som AE, OE och AA Fyll i ansökningsformuläret med VERSALER.

1. Förnamn
1/1. Tidigare namn (om du tidigare hette något annat, ska du fylla i ditt förra namn)
2. Efternamn
3. Din pappas namn
4. Din farfars namn
5. Födelsedatum och födelseplats

6. Nuvarande nationalitet
7. Tidigare nationalitet
8. Kön  - Markera ”Male” (man) eller ”Female” (kvinna)
9. Din utbildningsnivå
10. Civilstånd  - Markera ”Single” (ensamstående) eller ”Married” (gift)

11. Passuppgifter: Typ och passnummer  - Skriv ”Ordinary” och ditt passnummer
Datum för passets utfärdande och plats
Utgångsdatum

12. Sysselsättning (om du är pensionär, skriver du ”Retired”)
13. Hemadress, telefonnummer och mobilnummer
14. E-postadress och telefonnummer
15. Namn och relation till din/dina medresenär/er

16. Din makes/makas namn och nationalitet (om du är gift, annars hoppar du över rutan)
17. Har du ansökt om visum till Iran tidigare? Markera ”Yes” (ja) eller ”No” (nej)
18. Har du någon gång fått avslag på en visumansökan till Iran? Markera ”Yes” (ja) eller ”No” (nej)
19. Har du varit i Iran förut? Markera ”Yes” (ja) eller ”No” (nej) Om du kryssat för ”Yes” ska du ange när.
20. Ankomstdatum och antal dagar i Iran?

21. Ankomstort i Iran? Ange: Shiraz
Utreseort i Iran? Ange: Shiraz

22. Syftet med din resa till Iran? Ange: Tourism
23. Namn på person eller organisation du ska träffa i Iran Ange: Iranian Ziggurat Tour & Travel Co. (Ltd)
24. Hur kommer du att sörja för ditt uppehälle i Iran? Markera ”Cash” (kontanter) eller ”Travelers cheque” (resecheckar)
25. Vilka länder har du tidigare varit i? Skriv inte Israel, Västbanken eller Gaza.

26. Har du vistats längre tid än sex månader i de länder du har besökt? Markera ”Yes” (ja) eller ”No” (nej) Om du kryssat för ”Yes” ska du ange när och varför du var där.
27. Har du släktingar som bor i Iran? Markera ”Yes” (ja) eller ”No” (nej) Om du kryssat för ”Yes” ska du ange deras namn, adress och telefonnummer.
28. Har du vänner som bor i Iran? Markera ”Yes” (ja) eller ”No” (nej) Om du kryssat för ”Yes” ska du ange deras namn, adress och telefonnummer.
29. Reser du in i Iran via en resebyrå?? Markera ”Yes” och skriv: Albatros Travel A/S, Tondergade 16, 1752 Copenhagen, Denmark
30. Tänker du forska eller bedriva journalistiskt arbete under din vistelse i Iran? Markera ”No” (nej)

31. Har du någonsin haft en smittsam sjukdom? Markera ”No” (nej)
32. Har du någonsin tagit narkotika eller varit beroende av narkotika? Markera ”No” (nej)
33. Har du någon gång arresterats eller dömts för brott? Markera ”Yes” (ja) eller ”No” (nej) Om du markerat ”Yes” ska du ange i vilket land.
34. Vill du bli iransk medborgare? Markera ”No” (nej)
35. Vad är du intresserad av i Iran? Markera ”Touristic Spots”