Vaccinationer Maldiverna

Läs mer om vaccination i samband med resa till Maldiverna.

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till Maldiverna.

Vaccinationer
Kortare vistelse under tre veckor i turistområden: Hepatit A. difteri/stelkramp. Vistelse över tre veckor dessutom Hepatit B/tyfus.
Längre vistelser dessutom Hepatit B och tuberkulos.

Gula febern
Gula feber-vaccinationscertifikat krävs av alla resenärer som kommer från ett gula febern-område. Tidigare behövde vaccinet förnyas vart tionde år. Idag räcker en vaccination för att göra dig immun mot gula febern resten av livet.

Malaria
Det finns ingen malaria i Maldiverna.
Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på
www.vaccin.se/resevaccin/.