Vaccinationer Burma

Taung Kalat-templet, Burma

Läs mer om vaccinationer i samband med resa till Burma.

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Malaria
Viktigt: Malariamyggen sticker först i skymningen.

Det finns principiellt malaria i hela Burma under 1.200 meters höjd. Störst risk i perioden från april till november.

Det är viktigt att vara noggrann och förebygga myggstick (myggspray med DEET eller AUTAN, användning av impregnerade myggnät eller boende på hotell med aircondition).

Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/