Vaccinationer Nepal

Läs mer om vaccinationer i samband med resa till Nepal här nedanför.

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Malaria 
Viktigt: Malariamyggen sticker först i skymningen.
Det förekommer principiellt malaria i hela Nepal på höjder under cirka 1 500 meter.  Kontakta din läkare eller vaccinationscentral för mer information om malaria och ev. förebyggande behandling. Man ska vara mycket noggrann och förebygga myggstick (myggspray med DEET eller AUTAN, användning av impregnerade myggnät eller boende på hotell med luftkonditionering).

Höjdsjuka

VId vistelser på mer än 2500 meters höjd finns risk för höjdsjuka.  Drick mycket vätska och undvik alkohol. Om du får huvudvärk, blir yr eller får svårt att andas ska du kontakta din reseledare och gå längre ner i höjd. 

Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/