Vaccinationer Bhutan

Läs mer om vaccinationer i samband med resa till Bhutan.

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/

Malaria
Viktigt: Malariamyggen sticker först i skymningen.

Det finns principiellt malaria i hela Burma under 1.200 meters höjd. Störst risk i perioden från april till november. Det är viktigt att vara noggrann och förebygga myggstick (myggspray med DEET eller AUTAN, användning av impregnerade myggnät eller boende på hotell med aircondition).

Höjdsjuka
Det finns risk för höjdsjuka när man vistas ovanför 2500 meter över havet. Gradvis uppstigning rekommenderas. Acetazolamid kan användas som hjälp vid acklimatisering men bör inte ersätta långsam uppstigning. Drick mycket vätska: 3-4 liter per dag.