Vaccination Mongoliet

Med lite tur får vi syn på örnar på himlen
Läs mer om vaccination i förbindelse med din resa till Mongoliet

Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till Mongoliet.

Vaccinationer
Kortare vistelse under tre veckor till turistområden: Hepatit A. difteri/stelkramp, tyfus. Vistelse över tre veckor samma som ovan. Längre vistelser: dessutom Hepatit B, tyfus

Malaria
Det finns inte malaria i Mongoliet.
Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på
www.vaccin.se/resevaccin/