Vaccination Mongoliet

Med lite tur får vi syn på örnar på himlen

Läs mer om vaccination i förbindelse med din resa till Mongoliet

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till Mongoliet.

Vaccinationer
Kortare vistelse under tre veckor till turistområden: Hepatit A. difteri/stelkramp, tyfus. Vistelse över tre veckor samma som ovan. Längre vistelser: dessutom Hepatit B, tyfus

Malaria
Det finns inte malaria i Mongoliet.
Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på
www.vaccin.se/resevaccin/