Vaccination Peru

Få mer information om vaccinationer i förbindelse med resor till Peru.

Vaccinationsrekommendationer uppdaterade november 2022.

Höjdsjuka
När du vistas på mer än 2 500 meters höjd finns det en risk för att du drabbas av höjdsjuka. För att undvika det är det viktigt att man inte stiger mer än 4-500 meter per dygn, och att man dricker rikligt med vätska och acklimatiserar sig innan man fortsätter högre upp.

Symptomen på höjdsjuka är huvudvärk, yrsel och andnöd. Om dina symptom fortsätter eller blir värre bör du omgående se till att komma ner på lägre höjd.

Malaria
Det finns i princip malaria i hela Peru vid vistelse under 1 500 meter, speciellt i Amazon-området. Man ska även vara mycket noggrann och förebygga myggstick (myggspray med DEET eller AUTAN, användning av impregnerat myggnät eller bo på hotell med luftkonditionering). Malariamyggan sticker först när det har blivit mörkt.

Gula febern
Man har observerat att äldre personer ibland har en tendens att få svårare biverkningar och därför bör man vara försiktig med att vaccinera just äldre. 

Om man på grund av detta inte vill vaccinera sig mot gula febern ska man be läkare eller kliniken där man blir vaccinerad att skriva in i vaccinationskortet att man på grund av medicinska anledningar inte är vaccinerad mot gula febern. Detta accepteras av immigrationsmyndigheterna. 

Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer. Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/

Max. 24 deltagare

Peru – Inkarikets skatter

Enastående naturscenerier och kulturell mångfald i det forna Inkarikets högborg, Peru.

4,6
  • 2 avgångar
  • 17 dagar
  • Från 49 998:–
från Stockholm