Albatros stöttar organisationen Verdens Børn

Albatros har under 2018 ingått ett samarbete med den danska hjälporganisationen Verdens Børn. Vi stöttar dem ekonomiskt och hjälper dem att bli mer synliga.

Verdens børn är en liten frivilligorganisation som hjälper några av världens utsatta barn till en bättre framtid genom utbildning, hälsa och trygghet. Verdens Børn har olika projekt i fyra länder: Indien, Sri Lanka, Uganda och Bulgarien och de hjälper ca 2 300 barn till ett bättre liv.

Albatros har tidigare stöttat ett av deras projekt så att en skola i Uganda kunde få ström via en solcellsanläggning.  Under 2018 har Verdens Børn haft ekonomiska svårigheter och därför har donerat
100 000 DKK som täcker administrationskostnader. I framtiden kommer Albatros stöd att gå till konkreta projekt runt omkring i världen.

Den som vill kan bli fadder genom Verdens Børn. Då går pengarna oavkortat till det enskilda barnet. 
Läs mer om Verdens Børn