Tolv principer för hur man producerar resor med hjärta, hjärna och omtanke

Vi strävar först och främst efter att erbjuda ansvarsfulla och väl genomtänkta resor. Detta innebär att vi fokuserar på följande när vi producerar våra resor:

 1. Sprida de ekonomiska fördelarna till lokalinvånare och samarbetspartners
 2. Respektera lokala seder och kulturer och främja ett kulturellt utbyte
 3. Stödja organisationer och lokala samhällen under våra resor
 4. Optimera säkerheten för både våra gäster och medarbetare
 5. Informera gäster och samarbetspartners om hur och varför man bör resa hållbart
 6. Stödja och uppmuntra rättvisa anställningsvillkor
 7. Arbeta mot utnyttjande av barn inom turismen
 8. Reducera vår energiförbrukning där det är möjligt
 9. Främja naturskydd och biomångfald
 10. Förhindra att gäster deltar i aktiviteter där man utnyttjar djur
 11. Arbeta aktivt mot korruption
 12. Ge våra gäster bästa möjliga resa för pengarna