United Nation Global Compact

FN Global Compact (UNGC) är ett strategiskt politiskt initiativ som Albatros har varit ansluten till sedan 2012. Det inebär att vi anpassar vår drift och strategi till FN:s 10 universellt accepterade principer inom mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Albatros skickar varje år in en rapport (Communikation On Progress) till UNGC, där vi redogör för vårt arbete med de 10 principerna. Rapporten ska uppdateras och godkännas varje år.

Här kan du läsa mer om Albatros arbete med att ta fram hållbara resor: